Standard ICC-profiler?

Standard ICC-profiler?

ECI (European Color Initiative) og basICColor har frigivet nye ”standard” ICC-profiler, til både ark- og rotationstryk.

Nogle af de nye profiler er tiltænkt heatset rotation på henholdsvis Machine Finished papir (MFC) og standard avispapir (Standard Newsprint). Derudover er der udarbejdet nye ICC-profiler til tryk med stokastisk raster. Argumentet for de nye profiler er, at tryk med stokastisk raster kan afvige kulørmæssigt fra tryk med konventionel raster, og at der for at få et bedre match mellem tryk og prøvetryk bør anvendes dedikerede ICC-profiler.

Derudover er der meget stor forskel i punktbredning (toneværdistigning) mellem konventionel og stokastisk raster. Anvender man samme ICC-profil til begge rastertyper, kræves der en meget kraftig kompensationskurve på CtP-anlægget for stokastisk raster. En kraftig korrektionskurve kan, i forbindelse med en eksisterende lineariseringskurve, medføre synlig posterisering (knæk i forløb).

Mens de nuværende ”ISO Coated” ICC-profiler er baseret på en gennemsnitlig punktbredning på 14% i mellemtonen, er de nye ”PSO Coated NPscreen” ICC-profiler baseret på en punktbredning på 28%. Disse ICC-profiler vil dermed medføre markant anderledes separationer end ”ISO Coated”-profilerne, i det kompensationen for punktbredning groft sagt er dobbelt så kraftig. Det kræves derfor et tæt samarbejde mellem tryksagskøber og trykkeri, hvis disse skal anvendes.

“NPscreen” står for non-periodic screening, der er den engelske betegnelse for ikke-periodisk raster (også kaldt stokastisk raster eller FM raster). Der skal også lægges mærke til, at ECI har brugt begrebet “PSO_Coated” i stedet for ”ISOcoated” som i de tidligere ICC-profiler fra ECI. PSO står for ProcessStandard Offset. ICC-profilerne fra ECI er ikke godkendt eller blåstemplet af ISO, og man har derfor fjernet ”ISO” fra profilnavnene.

Dette kan forhåbentligt modvirke den forvirring, det har medført at man har brugt ”ISO”-navnet i et sæt ICC-profiler. Dette har tidligere medført den misforståelse, at det at trykke efter den internationale trykstandard ISO 12647-2 betyder at man har været fastlåst til nogle helt bestemte ICC-profiler.

PSO der er tilføjet i navnene på nogle af de nye profiler står for ”Process Standard Offset printing” og er tilføjet for at understrege at profilerne er baseret på parametre der overholder de internationale standarder. Udgangspunktet for PSO er internationale standarder som f.eks. ISO 12647-2 for proceskontrol af heaset rotation og arkfødet offsettryk, samt ISO 15930 der dækker udveksling af tryk-data ved brug af PDF/X.

Trykker man efter ISO 12647-2 står det frit at vælge hvilken ICC-profil man vil anvende, så længe denne profil er baseret på trykstandarden og der foreligger et klart aftalegrundlag mellem kunde og trykkeri.

Hvis man er i tvivl om hvilken icc-profil man skal vælge, især hvis de efterfølgende trykkonditioner endnu er ukendte, er det en god ide til offset at vælge ”ISOcoated_v2_300_bas.icc”, da den allerede er meget udbredt og samtidig fleksibel pga. max. 300% total farvedækning, hvilket er fordelagtigt til både offset- og rotationsopgaver.